Anleggssjef TINE Elnesvågen og Tresfjord

TINE Meieriet Elnesvågen ligger i Hustadvika kommune i Romsdal. Meieriet driver produksjon av rund Jarlsberg®, Norvegia®, TINE® Norsk Alpeost og TINE® Norsk Sveitser®  TINE Meieriet Tresfjord ligger i Vestnes kommune i Romsdal. Meieriet driver produksjon av de kittmodnede ostene Ridder® og Port Salut. Anlegget produserer ca. 650 tonn per år. 

TINE Elnesvågen og Tresfjord driftes av en anleggssjef med en felles ledergruppe, og det er mye samhandling på tvers av disse anleggene. Dette er en god mulighet for deg som ønsker å jobbe med å produsere fantastiske og etterpsurte produkter, jobbe med og utvikle fagfolk, samt hele tiden lete etter forbedringer i våre prosesser.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Totalansvar for sikker og effektiv drift av anlegget, herunder sikre kravene til HMS, kvalitet, leveringsgrad og produksjonskostnader
 • Være pådriver og engasjert leder av kontinuerlig forbedring basert på DRIV produksjonssystem. 
 • Videreutvikle kulturen, kapasiteten og kompetansen i driftsorganisasjonen, og sikre at vi har de mest motiverte ansatte i i vår bransje. 
 • Personalansvar, herunder være en sparringspartner, sikre kompetanseutvikling og nødvendig gjennomføringsevne
 • Sørge for at budsjetter og investeringsrammer overholdes, herunder følge opp vedtatte måltall og resultatsikring
 • Bidra til god samhandling mot alle ledd i verdikjeden, samt godt og konstruktivt samarbeid mellom anleggene i TINE
 • Ivareta et godt forhold til tillitsvalgte og deres organisasjoner
 • Stillingen rapporterer til Direktør TINE Ost og Smør og deltar i dennes ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som har erfaring fra en større produksjonsvirksomhet som fabrikksjef, produksjonssjef, eller tilsvarende rolle.
 • Du har tidligere oppnådd gode resultater gjennom forbedring og endring i bedrifter som har HMS, kvalitet, bærekraft, leveringspresisjon og kontinuerlige kostnadsforbedringer høyt prioritert.
 • God muntlig og skriftlig språkferdighet i norsk, ønskelige med gode engelskkunnskaper
 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og omfattende relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som evner å gi retning, inspirere, skape engasjement og sikre felles målfokus. Du utvikler dine medarbeidere gjennom tydelig kommunikasjon, god delegering, ansvarliggjøring og veiledning. Videre karakteriseres du som selvstendig og ansvarlig, med gjennomføringskaft. Du jobber planmessig, systematisk og prioriterer godt, med utgangspunkt i god forretningsorientering. Som anleggssjef er det viktig at du identifiserer, etterlever og styrer din egen utvikling utifra TINEs lederprinsipper.

Vi tilbyr

En utfordrende og utviklende jobb hos en ledende matprodusent med moderne teknologiske løsninger
Gode betingelser som inkl. pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Merete Høgaas, Direktør, 90663363

Arbeidssted

Sjøvegen 4
6440 Elnesvågen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: TINE Gruppa

Referansenr.: 4629918171
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.03.2023