Arealplanleggere – To stk 100% stillinger

Hustadvika kommune er en ambisiøs kommune, og setter seg mål å utvikle et fagmiljø innenfor kommunal planlegging og å bli en regional aktør innen feltet.

Som fjerde største kommune i Møre og Romsdal står spennende og viktige plan- og prosjektoppgaver foran oss. Vi jobber med varierte oppgaver knyttet til kommuneplanens arealdel, områdeplaner og detaljplaner, samt saksbehandling av private planer, utredninger og prosjekter, både internt og eksternt.

For å skape et sterkt og givende fagmiljø søker vi etter arealplanleggere som kan styrke kommunens kompetanse innenfor planprosesser etter plan- og bygningsloven og som samtidig er en drivende kraft både selvstendig og i et team.   

Hustadvika kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utfordrende arbeidsoppgaver, med søkelys på forbedring og utvikling.

Hustadvika kommune søker nå å styrke fagmiljøet med to arealplanleggere, faste 100%-stillinger. Disse vil bli en del av vår planavdeling, som i dag består av tre dyktige medarbeidere. Vi jobber tett sammen med byggesaksavdelingen, og er innenfor enhet for plan og byggesak ti medarbeidere.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling av private planforslag til politisk behandling
 • Deltagelse i planprosesser innebærer medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale og statlige myndigheter
 • Utarbeide område- og detaljreguleringer i kommunal regi, samt bidra i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel
 • Saksbehandling av mindre reguleringsendringer
 • Forvaltning av digital planbase og planregister

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning innen arealplanlegging, arkitektur, samfunnsgeografi, naturforvaltning, landskapsarkitektur eller tilsvarende relevant utdannelse og erfaring som passer til stillingen.
 • God kjennskap med planprosesser etter plan- og bygningsloven
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God digital kompetanse og kjennskap til relevant programvare innenfor arealplanlegging
 • Digital kartkompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig

Viktige egenskaper /ferdigheter:

 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte, innbyggere og næringsliv
 • Være selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Viktig å ha god fagforståelse og evne til å drive frem prosesser

Vi tilbyr

 • Sentralt arbeidssted i Elnesvågen, midt mellom Molde og Kristiansund
 • Et inkluderende, tverrfaglig og utviklende arbeidsmiljø
 • Opplæring vil bli gitt
 • Kompetanseutvikling gjennom kurs og samlinger
 • Muligheter for hjemmekontor
 • Fleksitidsavtale
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hustadvika kommune er en IA-virksomhet

Annet

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju. 

 

For nærmere opplysninger om stillingen eller en uforpliktende samtale ta kontakt med avdelingsleder Torill Einara Nerbøvik.

Link til søknadsskjema: Søk her