Aspekt Hustadvika AS søker ny daglig leder!

Nåværende daglig leder skal gå av med pensjon, og vi søker en engasjert og nyskapende erstatter fra 01.12.2024 som vil være med å utvikle bedriften videre, og som forstår selskapets organisatoriske særpreg.

Hva vi ser etter

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer

· Solid ledererfaring, gjerne fra større organisasjoner

· Økonomiforståelse med erfaring fra virksomhetsstyring

· Høyere relevant utdanning, relevant erfaring kan erstatte noe av utdanningskravet

· God organisasjonsforståelse, og kunnskap om styrearbeid

· Kunnskap om arbeidsinkluderingsfeltet er en fordel

· Kunnskap om offentlig anbudsarbeid vil også være en fordel

· Forretningsmessig forståelse

Personlige egenskaper

· Evne til å forstå vårt selskaps organisatoriske særpreg

· Trygg i lederrollens mange utfordringer

· God til å bygge team og relasjoner

· Samarbeidsorientert

· Sterk gjennomføringsevne

· Evner å inspirere og motivere ansatte

Arbeidsoppgaver

Vår nye leder skal lede og videreutvikle en god og solid organisasjon som leverer gode tjenester og har legitimitet hos brukere, eiere, og arbeids- og velferdsforvaltningen. Som leder får du ansvar for å skape tillit og sikre gjennomføringskraft til de strategiske prioriteringer og valg som besluttes. Det forventes at du identifiserer deg med vårt unike samfunnsoppdrag, og du må kunne balansere fagkunnskap, organisatorisk og økonomisk forståelse med samfunnsinnsikt. Du må ha god rolleforståelse, være beslutningsdyktig og ha dokumenterte lederegenskaper. Vi forventer at du opptrer i lederrollen som trygg, kommuniserende og ansvarlig.

Hovedoppgaver og ansvarsområder

· Daglig ledelse av vår totale virksomhet

· Utvikle og iverksette bedriftenes strategier på vegne av styret

· Strategisk utvikling og ledelse gjennom ledergruppa

· Følge opp og sikre samhandling med samarbeidspartnere og eiere

· Sikre faglig forsvarlige tjenester

· Ivareta økonomi, budsjett, rapportering, planlegging og drift

· Følge opp og sikre god samhandling med vernetjeneste og tillitsvalgte

· Representere selskapet utad

Vi tilbyr

Vi tilbyr

· En utfordrende lederstilling i en viktig virksomhet

· Spennende og utfordrende oppgaver

· Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser