Avdelingsleder/sykepleier i Fengselshelsetjenesten – 100% fast stilling

Hustadvika kommune har en unik natur. Du rekker både høyfjell og storhavet på samme dag. Mellom morgen og kveld kan du fiske i sjøen, i elver og stille vann – padle en tur mellom holmer og skjær – i smult vann eller der storbåra bryter.  Du er 20 minutter fra Molde sentrum og 15 minutter fra Årø flyplass.

Beskrivelse av arbeidssted 
Fengselshelsetjenesten ligger organisert under Helse og Mestring i Hustadvika kommune. Hustad Fengsel er et relativt lite fengsel med 60 innsatte, der halvparten er på åpen soning. Helsetjenesten i Hustad Fengsel består av sykepleiere, fysioterapeut og lege. Andre kommunale tjenester kobles på, når det er behov. I tillegg leverer spesialisthelsetjenesten psykolog og rusoppfølging i Fengselet.

Hustadvika kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Hustad fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Hustad fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Hustad fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har blant annet tilbud om skole, arbeidsdrift og rusmestringsenhet.

Målsettingen for kvalitet og funksjonalitet er meget høy. Derfor er vi helt avhengige av et stabilt, samarbeidende team bestående av dyktige medarbeidere. Ser du deg selv inn i dette, er du hjertelig velkommen til å søke på stillingen. Det er meget viktig at du har en interesse og motivasjon for å jobbe med dette fagfeltet, med de rammebetingelser/arbeidsforhold et fengsel innebærer.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Stillingen er delt mellom lederoppgaver og stilling som sykepleier. Stilling som avdelingsleder innebærer blant annet å ha det overordnede ansvaret for drift og det daglige samarbeidet med kriminalomsorgen. Stilling som sykepleier innebærer helhetlig oppfølging av innsatte – laboratoriearbeid, samtaleoppfølging, bistand i daglig stell og pleie ved behov, vurdering i akutte situasjoner, prøvetaking, sårstell, medisinhåndtering, behandling av skriftlige henvendelser fra innsatte, hastegradsvurdering, kartlegging og innhenting av helseopplysninger fra andre instanser. Tett samarbeid med kollegaer internt – sykepleiere, fysioterapeut og lege, samt med eksterne samarbeidspartnere så som Kriminalomsorgen, DPS og TSB.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Bachelor i sykepleie med tilleggsutdanning innen psykisk helse og/eller rus
  • Klinisk erfaring
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
  • Gode datakunnskaper
  • Gode samarbeidsevner, personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Et aktivt og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, hvor en kan være med å forme tjenestetilbudet og egen stilling.
  • God oppfølging og opplæring
  • Tilsetning i samsvar med lov og avtaleverk.

Annet

Før tiltredelse må politiattest av ny dato legges fram om det ikke foreligger fra tidligere (skal ikke legges ved søknaden).

Søker må disponere bil.

Søknad sendes

Vi ber om at det blir nytta elektronisk søknadsskjema.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Kontaktperson

Anders Høe. Mobil: 926 84 205, anders.hoe@hustadvika.kommune.no

Linda Søvik. Mobil: 71 26 30 18, linda.sovik@hustadvika.kommune.no

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her