Barnehagelærer 100% vikariat , Elnesvågen

Vi behov for en dyktig barnehagelærer i 100% fom 15.08.2023 tom 14.08.2024.

NLM-barnehage Utsyn Elnesvågen AS er en privat barnehage, og et datterselskap av NLM-barnehagene AS. Vi har tre avdelinger; en småbarnsavdeling 1-3 år, og to avdelinger med barn i alderen 2-6 år. Vi holder til i sentrum av Elnesvågen, på en stor, naturskjønn tomt. Vi er en livssynsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og forutsetter at den som blir ansatt forplikter seg til å arbeide i tråd med barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier. 

Vår visjon: Sammen om å sette verdifulle spor

Vi ønsker å gi det beste til barna!

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere det pedagogiske arbeidet sammen med det øvrige personalet
 • Veiledningsansvar mot fagarbeidere og assistenter
 • Stedfortreder for pedagogisk leder v/behov
 • Ansvar for daglig kontakt med foreldre, og gjennomføring av bl.a foreldresamtaler
 • Være en del av det pedagogiske teamet i barnehagen

Du må:

 • Være utdannet som barnehagelærer
 • Være omsorgsfull, omgjengelig, selvstendig, ansvarlig
 • Være faglig engasjert og oppdatert
 • Ha et genuint engasjement for barn
 • Beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi oppfordrer også menn til å søke. 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff og ordnede, gode arbeidsforhold
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy trivsel
 • En barnehage med godt omdømme i lokalmiljøet
 • Engasjerte og stabile medarbeidere
 • Et godt fagmiljø

For spørsmål eller informasjon om stillingen kontakt daglig leder Linda Spjeld Olsen på tlf. 970 77 825 eller på mail til lolsen@nlmbhg.no

Webside: www.frana.utsyn.barnehage.no

Tiltredelse: 15.august 2023.

Kort søknad sendes sammen med CV til lolsen@nlmbhg.no innen 26.april 2023.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven §30

Personopplysninger:

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.