Brukerstyrt personlig assistent – 94% fast stilling

Vi søker en personlig assistent til en mann 5 dager i uken på dagtid mandag til fredag, til sammen 35,25 time. Arbeidssted er på Lundhaugen i Bud i omsorgsbolig og på tilrettelagt arbeidsplassen.

Tiltredelse 14.11.2022

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på, for personer med nedsatt funksjonsevne. BPA-ordningen skal bidra til at personer med bistandsbehov får mulighet til å leve et friere og mer selvstendig liv, med større handlingsrom og tilstedeværelse i eget liv.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bistå tjenestemottaker i sin hverdag.
 • Bistå med stell og pleie
 • Forflytning
 • Bistå med renhold og husarbeid
 • Innkjøp (begrenset da vedkommende har helpensjon på Lundhaugen)
 • Tilrettelegge og bistå under måltid
 • Være med på arbeidsplassen 5 dager i uken.
 • Tilrettelegge for hverdagen både på jobb og hjemme i egen bolig.
 • Må kunne kjøre tilrettelagt bil for person med elektrisk rullestol

Kvalifikasjoner

 • Personlig egnethet
 • Er imøtekommende og møter tjenestemottaker på en profesjonell måte
 • Må ha førerkort klasse B

Vi kan tilby

 • En jobb hvor du kan utvikle deg både menneskelig og faglig
 • Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i KLP¨
 • Lønn etter gjeldende regelverk

 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad