Driftsoperatør vannforsyning

Da en av våre driftsoperatører skal flytte fra kommunen søker vi etter ny driftsoperatør i 100% fast stilling. Vedkommende som vil bli ansatt, vil inngå i et lag med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner.

Den som blir tilsatt må inngå i vakt innen vassverkets til enhver tid gjeldende vaktordning og må dermed ha bosted i nærområdet.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Se vår hjemmeside www.eidevassverk.no for utfyllende informasjon om stillingen og ønsket kvalifikasjoner/personlige egenskaper.

Vitnemål og attester sendes inn sammen med søknad og cv til epost: post@eidevassverk.no.

Synes du dette virket som en spennende og interessant jobb, så håper vi at du søker.

Lurer du på noe så er det bare å ta kontakt.