Engasjerte og kundevennlige drosjesjåfører

Molde Taxi og Eide Taxi søker etter nye sjåfører i Molde og Eide, som trives med å kjøre bil, treffe mennesker og yte det lille ekstra når det kommer til service og pålitelighet

Det vektlegges at våre sjåfører har god hygiene, og kunne se presentable ut, oppføre seg som voksne og vite hvordan man behandler mennesker.

Godt humør, positivitet, grundighet, punktlighet, ærlighet og stå-på-vilje er noe som verdsettes høyt.

Det stilles krav til fylte 20 år, førerkort klasse B i minimum 2 år, norsk statsborgerskap, fri vandel og generelt god helse. En sterk og frisk rygg er også greit å ha da det kan bli noen løft fra tid til annen. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk, være serviceinnstilt og være løsningsorientert.

Vi kan tilby følgende stillinger til snarlig tiltredelse:

To fulltidsstilling som blir gående i vaktordning i Molde Taxi, i samarbeid med vår lokale sentral på Eide. Denne stillingen vil også ha ansvar for at logistikk, telefoni og booking fungerer problemfritt. Vi har kontakt med lostjeneste, AMK, Pasientreiser, reisende arbeidere og mange andre typer kunder som vil kunne kontakte oss på telefon og e-post. Denne stillingen vil blant annet da få ansvaret for at disse får dekt det behovet de ringer for.

To deltidsstillinger som skal bemanne reservebil. Denne stillingen vil kunne få ansvar for de oppgaver som følger fulltidsstillingen i fravær av hovedvakt. Det kan være litt mer varierende arbeidsmengde for denne stillingen, men stort sett er det daglige oppdrag, også til denne stillingen. Har du en fleksibel deltidsjobb, er du pensjonist eller er i en annen situasjon der du ikke trenger full jobb, er nok denne stillingen perfekt for deg.

Fire helgestillinger som da vil få akkurat det samme ansvaret som fulltidsstillingen når den bilen er hovedvakt, men da hovedsakelig på helg.

Stillingene kan være mulig å kombinere. Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt.

Merk søknaden med hvilken stilling du ønsker.