Enhetsleder ved Auretunet og Lundhaugen omsorgssenter – 100% fast stilling

Nåværende enhetsleder går over i en annen lederstilling i kommunen, og vi søker hans erstatter.

Auretunet ligger i Aureosen med flott utsikt over holmene i Frenfjorden, og har 11 boenheter til eldre med behov for heldøgns pleie og omsorg.

Lundhaugen ligger flott til i sentrum av Bud, og har 20 boenheter til eldre med behov for heldøgns pleie og omsorg. Per dags dato ytes også tjenester i to BPA-tiltak. I tillegg er det kjøkken i hjertet av omsorgssenteret, som også leverer middag til hjemmeboende i nærområdet. Kjøkkenet inngår ikke som del av porteføljen til enhetsleder, men det er tett samarbeid med kjøkkentjenesten.

For å møte fremtidens utfordringer med en sterk økning i antall eldre innbyggere, trenger vi en leder som er strukturert, samarbeidsorientert og nytenkende. Vi har ny helse- og velferdsplan, samt kompetanseplan som er vedtatt i år, og som vi bruker som grunnlag for å kunne yte riktige og gode tjenester av kompetente ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • daglig ledelse og drift
 • sørge for kvalitet i tjenestene i henhold til lover og forskrifter
 • personalledelse
 • representere Lundhaugen og Auretunet omsorgssenter på vegne av kommunen overfor innbyggere som mottar tjenester, deres pårørende og øvrige samarbeidspartnere
 • økonomistyring i henhold til vedtatt budsjett
 • tett samarbeid med andre enhetsledere i samme rammeområde med fokus på kvalitet, sambruk og rasjonell bruk av ressurser

Kvalifikasjoner:

 • har en bachelorgrad i helse og omsorgsfag, gjerne som sykepleier eller vernepleier
 • erfaring fra relevant virksomhet, ledererfaring og fortrinnsvis lederutdanning eller har et ønske om å bli leder
 • har interesse for virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling
 • har forståelse og interesse for ledelse og kvalitet
 • er engasjert i arbeidet for å fremme en god omsorg for eldre og syke
 • har gode samarbeidsevner og en positiv framtreden
 • er kreativ i arbeidet for å finne gode løsninger
 • kunnskap om lov- og avtaleverk for tjenesteområdet
 • IKT- kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • du må kunne arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag, som er å være imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull
 • du liker utfordringer og varierte arbeidsoppdrag
 • analytisk, strukturert, resultatorientert og gevinstorientert
 • selvgående, har god arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • god kommunikasjonsevne, involverer medarbeidere og evner å utøve tydelig lederskap
 • gode relasjonelle ferdigheter, er støttende, motiverende, veileder og ser utviklingsmuligheter hos dine medarbeidere
 • du evner å utfordre, og tåler selv å bli utfordret

Hustadvika kommune søker mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk eller nasjonal bakgrunn. Personlig egenskaper vil blir vektlagt.

 Vi kan tilby:

 • arbeidsplasser med engasjerte og positive medarbeidere
 • muligheter for å bidra til nyskaping i kommunen vår
 • ledernettverk og lederutvikling sammen med øvrige enhetsledere i Helse og velferd og i kommunen for øvrig
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsavtale

Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside.

Attester og vitnemål må medbringes til et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden.

Vi praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentligheten må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med konstituert kommunalsjef Karianne Naas Vestavik, telefon 99498867 epost karianne.vestavik@hustadvika.kommune.no

 

Link til søknadsskjema: Søk her