KOKK/KJØKKENMEDARBEIDER – DELTID

Frænabu Misjonssenter søker etter kokk/kjøkkenmedarbeider i et vikariat. Stillingsbrøken kan være opptil 60%.

Som kokk/kjøkkenmedarbeider arbeider du i tett samarbeid med leirstedets daglige leder.

Daglig leder på Frænabu har oppfølgingsansvaret i den daglige driften.

Stillingen vil ha følgende ansvarsområder:

  • Matlaging i forbindelse med diverse arrangementer og leir
  • Renhold

Søker må identifisere seg med ImF og Nordmøre og Romsdal Indremisjons ståsted og verdigrunnlag, slik det er uttrykt i vårt verdidokument for ansatte.

Vi kan tilby et godt arbeidsfellesskap og fleksibel arbeidstid. Lønn etter ImFs (Indremisjonsforbundet) regulativ.

For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med kretsleder Ole Christian Martinsen : oc.martinsen@imf.no / 47 23 24 49.

Søknad sendes til epostadressen over.