Kontaktperson i barnevernet, 100% fast stilling

Barneverntjenesten har ledig 100% fast stilling som kontaktperson, omgående. 

I vår tjeneste er vi opptatt av et godt faglig miljø og samhold, samt at vi yter gode tjenester og kvalitet i arbeidet med barn og familier, samt våre samarbeidspartnere. Hos oss vil du møte foruten barnevernleder, nestleder, 8 kontaktpersoner, 1 tiltakskonsulent og kontorfaglig funksjon som jobber opp mot barnevern. Vi har også ungdomskoordinator på prosjekt i tjenesten. Vi trenger flere dyktige og gode kollegaer med på laget.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester og annet gjeldende lovverk
 • Undersøkelse, oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak, oppfølging av og tilsyn med fosterhjem
 • Tverrfaglig samarbeid med særlig fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid
 • Veiledning på individ- og systemnivå
 • Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Det må påberegnes noe fleksibel arbeidstid tillagt ettermiddag / kveld.

Kvalifikasjoner:   

 • Du må inneha minimum 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Annen 3-årig sosialfaglig utdanning med barnevernfaglig kompetanse og erfaring fra kommunal saksbehandling kan bli vurdert
 • I tråd med kompetanseløftet innen barnevernsfeltet ønsker vi oss søkere med utdanning på mastergradsnivå innen barnevern eller sosialt arbeid og/eller videreutdanning
 • Du må ha forståelse for barneverntjenestens samfunnsoppdrag og mandat
 • Du må ha juridisk forståelse og gode evner til å gjøre barnevernfaglige vurderinger
 • Det er ønskelig at du er kjent med ny barnevernlov som trer i kraft fra 01.01.23 og det er en stor fordel med kompetanse på dagens gjeldende barnevernlov, kunnskap om gjeldende relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinjer innen saks– og forvaltningsområde
 • Det er ønskelig at du har erfaring med veiledning og saksbehandling i kommunalt barnevern Og det er en styrke om du innehar sertifisering og/eller kompetanse på relevante kartlegging, observasjons- og veiledningsmetoder innen fagområdet
 • Du må ha gode norskkunnskaper og ha god fremstilling skriftlig og muntlig
 • Du må ha sertifikat for minimum kl.B, personbil

Personlige egenskaper:

 • Du er varm og raus.
 • Du er engasjert i jobben og har hjerte for arbeid med barn, unge og deres familier
 • Du er ydmyk, imøtekommende og opptrer profesjonelt og med respekt ovenfor barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Du har evne til å utvise tydelighet og trygghet samt stå støtt i motstand og håndtere motsetninger
 • Du er fleksibel, har evne til å omstille deg raskt, ser muligheter og er løsningsorientert
 • Du er selvstendig og har gode systematiske evner som synes gjennom arbeidet ditt
 • Du har god forståelse for hva god og aktiv brukermedvirkning innebærer
 • Du har god relasjons- og samhandlingskompetanse
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet, og til å være en god kollega

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved ansettelse må gyldig uttømmende politiattest foreligge.

Vi kan tilby:

 • Muligheter til å være med i utviklingen av fremtidens barnevern
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk, men spennende og givende fagfelt
 • Fadderordning og opplæring
 • Lønn etter tariff
 • God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogram
 • Et inkluderende, engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • En tjeneste som har søkelys på faglig og personlig utvikling
 • Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
 • Jevnlig ekstern prosessveiledning
 • Muligheter for hjemmekontor
 • Tjenestebil
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger

Søknad

Vi ber om at elektronsik søknadsskjema blir brukt. Attester ig vitnemål tas med til et evt. intervju. 

Link til søknadsskjema: Søk her