Kontormedarbeider 100% stilling

Arbeidsoppgaver

Merkantilt arbeid, hvorav en del består av registering og innkreving av festeavgifter fra kontoret på Eide.

Vedlikeholdsoppsyn med kirkebyggdata.

Internkontroll og HMS-arbeid.

Andre pålagte oppgaver.

 

Kvalifikasjoner

Fullført videregående skole, gjerne relevant utdanning innen merkantilt arbeid.

Opplæring i bruk av dataverktøy vil bli gitt.

Søker må ha førerkort og disponere bil.

 

Personlige egenskaper

Selvstendig og strukturert.
Gode samarbeidsevner.
Relasjonsbygger.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
God arbeidskapasitet, og evne til å handtere flere oppgaver samtidig.
Gode IT-kunnskaper og kjenne godt til bruk av data som verktøy, herunder sosiale media.

 

Lønn og vilkår
Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk. 
Pensjonsordning gjennom KLP.
Politiattest kreves ved tilsetting. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Hustadvika kommune er språknøytral, men to av menighetene har bokmål, og to har nynorsk som skriftspråk.

Tilsettingsmyndighet er Hustadvika kirkelige fellesråd. Tilsetting skjer etter lover og reglement, med 6 måneders prøvetid.

Erfaring fra lignende arbeid er en fordel.

Det er ønskelig med medlemsskap i Den norske kirke.