Lærerstillinger

Vi søker dyktige personer med et positivt elevsyn, og som vil videreutvikle vårt arbeid for et trygt og godt læringsmiljø og elevenes faglige utvikling. Alle ansatte ved vår skole må ha fokus på en god felles standard og det å samarbeide til det beste for eleven.

Fra 01.12.22 har vi ledig:

  • 1 fast lærerstilling 100%.

Kompetanse: lærer med spesialpedagogikk, norsk, matematikk og andrespråkspedagogikk eller spesialpedagog med undervisningskompetanse i matematikk, norsk og andrespråkspedagogikk.

  • 1 vikariat inntil 100% lærerstilling fra 01.12.22- 31.07.23.

Fagønske er blant annet kroppsøving, spesialpedagogikk og andrespråkspedagogikk.

Kvalifikasjoner:

–              Du har relevant høyere pedagogisk utdanning Gjerne brei faglig   kompetanse.

–              Du bruker ulike lese – og læringsstrategier og har god kunnskap om hvordan en tilpasser undervisninga.

–              Du er raus, engasjert, fleksibel og humørfylt.

–              Du har god relasjonskompetanse og er en tydelig klasseleder.

–              Du har gode samarbeidsevner og helhetlig tenking rundt elevenes læringsmiljø.

–              Du kan fylle rollen som kontaktlærer.

–              Du kan ta ei lederrolle i et team eller lignende.

–              Det er en fordel om du har god erfaring fra relevant undervisning med spesialpedagogikk og/ eller andrespråkspedagogikk.

 Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, slik som at du er god til å kommunisere, god på relasjonsbygging og at du har gode evner til samarbeide

  Vi kan tilby:

  • Et spennende og utviklende arbeidsfelt
  • Et trivelig arbeidsmiljø
  • God pensjonsordning gjennom SPK
  • Lønn etter avtale

Link til søknadsskjema: Send søknad