Lærervikar

Vi har no følgjande stilling ledige:

Vikariat 100% stilling  på ungdomstrinnet frå d.d. til 31. juli. 2023

Arbeids- og ansvarsområde:

Følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver ligg til stillinga:

 • Undervisning på ungdomstrinnet
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsretta opplæring av høg kvalitet og med god progresjon
 • Inngå i og bidra i lærande fellesskap og lærarteam ved skulen

Fagønske:

 • Matematikk og Naturfag (60 st.p.)
 • Engelsk (60 st.p) på ungdomstrinnet
 • K&H på ungdomstrinnet

Utdanning

 • Godkjent pedagogisk utdanning 5.-10. trinn. Lærarar med 1.-7. trinns utdanning oppfordrast også til å søkje, då ein har moglegheit til å omorganisere noko

Eigenskapar

 • Glad i å jobbe med barn og ungdom
 • Evne til å sjå den enkelte elev, og tenkje heilskapleg rundt born og unges oppvekstmiljø
 • Klar og tydeleg klasseleiar og relasjonsbyggar
 • Stille tydelege og høge forventningar til alle elevane
 • Evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i eit lærande fellesskap
 • Lojal og ansvarsfull
 • Evne til å arbeide løysningsorientert i eit travelt miljø og samtidig ha godt humør

Vi tilbyr

 • Moglegheiter til å vokse og utvikle seg i eit profesjonelt læringsfellesskap
 • Ein oppvekstsektor som har høge forventningar til sine medarbeidarar
 • Ein skuleeigar som prioritera kompetanseutvikling, tverrfagleg laginnsats og eit utvida samfunnsansvar

For søkjarar med anna språkbakgrunn enn norsk, krevst språkkunnskap på nivå B.

Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Velkomen som søkjar hos oss på Bud barne- og ungdomsskule!

Link til søknadsskjema: Søk her