Lærlinger

Har du lyst å bli lærling? 

Hustadvika kommune og helse Møre og Romsdal HF søker lærlinger i fortrinnsvis fagene:

• helsearbeiderfaget,
• barne- og ungdomsarbeiderfaget,
• ernæringskokkfaget,
• portørfaget
• IT-driftsfaget
• dataelektronikerfaget.
• Andre fag vil bli vurdert.

Beskrivelse av arbeidssted
Lærlingen får sin praksis i en eller flere av kommunens enheter, eller ved Molde sykehus. Lærlingen vil få utnevnt sin egen veileder for det aktuelle faget.

Kvalifikasjoner

Vi søker lærlinger med følgende kvalifikasjoner:

• Fullført videregående utdanning på Vg2-nivå
• Engasjement for faget
• Gode samarbeidsevne,
• Gode evner til å kommunisere skriftlig og muntlig
• Gode holdninger
• Vilje og evne til å ta initiativ

Karakterer, lavt fravær og personlig egnethet vektlegges.

Søkere med ungdomsrett vil bli prioritert om de innehar kvalifikasjonene.

Vi tilbyr
• Vi tilbyr et godt læringsmiljø med dyktige veiledere og mestringsorienterte ledere. Det legges til rette for faglig utvikling
• Vi vektlegger god veiledning og oppfølging av kommunens lærlinger
• Romsdal opplæringskontor har som mål at Hustadvika kommune skal være en av landets beste kommuner å være lærling i
• Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
• Mulighet for å bli lærling ved Molde sykehus 2. året
• Utveksling i Europa
• Kommunene har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved evt. intervju.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Hovedinntaket av lærlinger gjøres våren 2024, med oppstart av læretiden i august 2024.

Link til søknadsskjema: Søk her