Lærlingstillinger i 5 fag

Hyundai Doosan opplever sterkt vekst og produksjonen av våre dumpere forventes å fortsette å øke i årene som kommer. For at vi skal ha dyktige fagarbeidere i årene som kommer søker vi lærlinger i flere fag. Som lærling i Hyundai Doosan vil du delta i bygging/montering av dumpere som selges til kunder i hele verden.

Vi søker lærlinger i disse fagene:

  • Industrimekanikerfaget
  • Logistikkfaget
  • CNC maskineringsfaget
  • Sveisefaget
  • Industrimalerfaget

Utvelgelseskriteria:

  • Bestått Vg2 Industriteknologi eller Vg2 transport og logistikk for Logistikkfaget
  • Interesse for faget og motivert for å lære mer
  • Praktisk anlagt, tåler og trives med fysisk arbeid
  • Karakterer og fravær vil bli vurdert og er sammen med punktene over grunnlaget for velge ut lærlinger.

Som lærling hos oss vil du få god oppfølging og gode muligheter for ansettelse etter bestått fagprøve. Vi legger vekt på at du skal oppleve framgang og at vi sammen setter mål for din utvikling.

Skriv i søknaden hvilket eller hvilke fag du prioriterer.