Manufacturing Manager

Som Manufacturing Manager vil du ha ansvar for ressurskoordinering av personell og utstyr, og videreutvikling av bedriftens produksjonsmetoder og ressurser.

Vi ser etter en strategisk og planmessig leder som gjennom god kommunikasjon evner å få alle til å trekke i samme retning. Du vil lede en linjeorganisasjon med avdelingsledere innen produksjon ME, vedlikehold, logistikk og rapportere til administrerende direktør.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Overordnet ansvar for å koordinere og disponere tilgjengelige produksjonsressurser
 • Ansvar for forecast og produksjonsplanlegging
 • Vurdere kapasitet og allokere ressurser
 • Videreutvikle produksjonsmetoder, utstyr og personell
 • Sikre ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • Sikre at kjerneverdier, etiske leveregler og forretningsmessige prinsipper etterleves

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Utdannelse innen tekniske fag
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Relevant ledererfaring fra industri og produksjon
 • Erfaring fra prosjektarbeid og forståelse for metodikken
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Målbevisst med stor gjennomføringskraft
 • Strukturert og strategisk
 • Utviklingsorientert