Miljøterapeut – 100 % fast stilling

Vi har nå ledig ei 100 % fast stilling som miljøterapeut, 3årig helse og sosialfagarbeider. Stillingen innehar Teamlederfunskjon.

Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og helg. Stillingen forutsetter at man kan arbeide i turnus med langvakter. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.

Vi bruker journalsystemet Gerica, Compilo, Teams, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull

Arbeidsoppgaver:

· Teamleder, faglig ansvarlig. En kontordag i uken.

· Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til vedkomendes hverdagsmestring

· Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting

· Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak

· Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak

· Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer

· Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)

· Samhandling med spesialisthelsetjenesten

· Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten

· Medisinsk oppfølging (hvis vernepleier eller sykepleier)

· Primærkontaktrolle

· Delta på eventuelle ansvarsgruppemøter

· Utarbeidelse, oppfølging og evaluering av mål og tiltak

· Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak

· Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere

· Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kolleger og studenter

· Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten

· Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS

· Bruk av velferdsteknologi

· Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:

· Miljøterapeut 3årig helse og sosialfag.

· Kompetanse om forebygging og utfordrende atferd, gjerne med erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven

· Gode kunnskaper til IKT og dokumentasjon, erfaring med Gerica er en fordel

· Erfaring og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming

· Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

· Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

· vil arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag

· er ansvarsbevisst

· jobber selvstendig og målrettet

· har god observasjonsevne

· tar initiativ til utviklingsarbeid

· ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere

· evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren

· er en god rollemodell

· liker utfordringer og varierte arbeidsoppdrag

· evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner

· tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer

· er fleksibel og løsningsorientert

· har godt humør og ei positiv innstilling

· er en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

· tar ansvar for å utvikle deg faglig

Vi tilbyr:

· Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger

· Et spennende og utviklende arbeidsfelt

· Allsidige og varierte arbeidsoppgaver

· God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon

· Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).

Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.

· Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.

· Hvis noen påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må det fremkomme av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.

· Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Søknad sendes

Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit vil bli tatt i betraktning.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju

 

Link til søknadsskjema: Søk her