Miljøterapeut

Frå 01.08.24 har vi ledig: som Miljøterapeut i 100 % stilling for skuleåret 2024/2025.  

Arbeidet består i tett oppfølging av elevar, samarbeid med heim, tilsette på skolen og instansar som skolen samarbeider med. 

Kvalifikasjonar: 

Godkjend 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning/ pedagogisk utdanning. Interesse og engasjement for barn med særlege behov vil bli vektlagt. 

Stillinga er midlertidig, med moglegheit for fast tilsetting.  

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar. 

 Vi kan tilby:  

  • Eit spanande og utviklande arbeidsfelt 

  • Ein nyleg renovert skule med romslege og gode spesialrom/klasserom 

  • Eit triveleg arbeidsmiljø  

  • God pensjonsordning gjennom KLP  

  • Løn etter avtale 

 

Link til søknadsskjema: Søk her