Overingenior Elektro

Omya Hustadmarmor AS, avdeling Elnesvågen søker etter:

Overingeniør elektro med ansvar for fabrikkens elektroinstallasjoner.  

Våre elektroinstallasjoner:

• Disse er store og komplekse og består blant annet av transformatorer, bryteranlegg         HS (hoved- og underfordelinger), fordelingstavler LS, store motor drifter HS og LS,         frekvensomformere HS og LS, reservekraft anlegg, UPS system (batterianlegg).

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

• Oppfølging av vedlikehold på energidistribusjonsanlegget 

• Kontakt mot leverandør på strøm / nett 

• Ansvarlig for eget distribusjonsnett 

• Initiere vedlikeholdsprosjekt (utskifting av anlegg/anleggsdeler)

Vi ser etter:

• En pådriver og resursperson med godt humør

• En med elektrofaglig bakgrunn/erfaring (MSc/BSc), gjerne fra prosessindustri 

• Nyutdannede oppfordres også til å søke

Omya Hustadmarmor kan tilby:

• Sterkt fagmiljø både lokalt og internasjonalt

• Moderne industribedrift med stor bredde av tekniske installasjoner

• Utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø

• Gode lønnsbetingelser for rette person, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold

• Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø

Ønsker du en spennende, variert og utfordrende jobb, send søknad til: personal.no@omya.com, innen 22.04.2023.