Saksbehandler – 100% fast stilling

Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som saksbehandler på Forvaltningskontoret for helse og omsorg.

Stillingsbeskrivelse
Sentrale arbeidsoppgaver for saksbehandler/rådgiver er:

 • Saksbehandling innen helse og omsorg, blant annet knyttet til forebygging, tidlig innsats, egenmestring og rehabilitering, med mål om å utsette behov for tjenester. En viktig del av arbeidet er å legge til rette for gode pasientforløp, samt ansvar for å beslutte og tildele kommunale tjenester
 •  Møter med pasient/bruker, pårørende/foresatte, tjenesteytere i kommunen og andre offentlige instanser, samt hjemmebesøk hos pasient/bruker
 •  Kartlegge, vurdere, og beslutte hvilke tjenester pasient/brukere skal ha ut fra kommunes tjenestetilbud og krav om faglig forsvarlighet
 •  Sørge for ivaretakelse av rettssikkerhet, brukermedvirkning og forvaltning av kommunens ressurser
 •  Håndtering av e- Link (elektroniske meldinger mellom kommune, spesialisthelse- tjenesten og fastlege) og sentralbord for forvaltningskontoret. Det omfatter samhandling med bl.a. enheter i kommunen, sykehus, tjenesteytere, pasient/bruker og pårørende.
 •  Informasjon, råd og veiledning til et bredt spekter av brukere, pårørende og tjenesteutøvere.
 •  Bidra til utvikling og nytenking, særlig innenfor området pasientflyt og rettssikkerhet

Avdelingen består av en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, og har per i dag sju årsverk.
I saksbehandlingen legger vi vekt på at innbyggerne i Hustadvika kommune skal være aktive i egne liv. Vi fokuserer på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

Kvalifikasjoner

 • 3- årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til ulike lovverk
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å lære raskt, ta initiativ, være løsningsorientert og arbeide selvstendig og målrettet
 • Ha gode samarbeidsevner med klar og tydelig kommunikasjon – både skriftlig og muntlig
 • Kunne klare å stå utfordrende situasjoner, opptre uredd og tydelig 
 • Kunne se muligheter og alternative løsninger, fremfor begrensninger
 • Like å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling
 •  Være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendig arbeid
 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og mulighet til å være med å utvikle/påvirke et saksområde som har stor betydning for kommunens innbyggere
 • Faglig dyktige og engasjerte kollegaer i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Ordning med fleksibel arbeidstid og betalt spisepause
 • Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten
Høres det interessant ut? Send oss gjerne din søknad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her