Sykehjemslege

Vår sjukeheimslege er blitt pensjonist og kommune har behov for ny sjukeheimslege. Stillingen er i utgangspunktet 100 %, men ved ønske om andre stillingsstørrelser kan dette avtales nærmere.
Det er mulighet for ubunden tid. Nåværende sjukeheimslege har hatt det som en del av arbeidsordningen og vært tilgjengelig for å kontaktes pr. telefon på ettermiddag/kveld. Det har vært en god løsning for han og sjukeheimen.
Legevakt hører ikke med til stillingen.

Fræna Sjukeheim og omsorgssenter har 4 avdelinger. 2 langtidsavdelinger med til sammen 22 plasser. 1 rehabiliteringsavdeling med 8 plasser, og 1 korttidsavdeling med 10 plasser og KAD-seng. Bøtunet omsorgssenter har 2 avdelinger med til sammen 16 pasienter med demensdiagnose.
Du vil samarbeide i et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, ergoterapeut og fysioterapeuter.
  
Vi søker deg som ønsker å:

  • Ha fokus på kvalitet, gode rutiner og pasientrettigheter
  • Tett samarbeid med teamleder / sykepleier på hver avdeling
  • Bidra til kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenesten
  • Være en bidragsyter i undervisning og veiledning  

 
Vi kan tilby:

  • God lønn etter avtale.
  • Godt arbeidsmiljø
  • Formidling av bopel
  • For søker som ikke er spesialist vi vil tilby ALIS-avtale og ha tilskudd for å legge til rette for å fullføre spesialistutdanningen i allmennmedisin.

 

Link til søknadsskjema: Søk her