To ledige fagarbeiderstillinger innenfor Bo og habilitering

  • 78% vikariat i perioden 01.04. 23 til 01.04.24. med vakter inntil 14 timer.
  • 52,5% fast fra 01.05.23, med vakter inntil 12 timer.

Ønskelig med fagarbeider / helsefagarbeider evt. annen relevant utdanning og praksis.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.

Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull

Arbeidsoppgaver:
• Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til vedkommendes hverdagsmestring
• Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
• Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak, og jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
• Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
• Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
• Dele ut medikamenter etter fullmakt
• Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med søkelys på forbedring av tjenesten
• Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
• Bruk av velferdsteknologi der det er aktuelt
• Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:
• Autorisert helsefagarbeider
• Videreutdanning innen fagområdet vil være en fordel, og vil avlønnes etter tariff
• Kompetanse om forebygging og utfordrende atferd, gjerne med erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
• Har kompetanse i medikamenthåndtering
• Gode kunnskaper til IKT og dokumentasjon, erfaring med Gerica er en fordel
• Erfaring og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming
• Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)
• Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som
• vil arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag
• er ansvarsbevisst
• jobber selvstendig og målrettet
• har god observasjonsevne
• tar initiativ til utviklingsarbeid
• ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
• evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren
• er en god rollemodell
• liker utfordringer og varierte arbeidsoppdrag
• evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner
• tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
• er fleksibel og løsningsorientert
• har godt humør og ei positiv innstilling
• er en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø
• tar ansvar for å utvikle deg faglig

Vi tilbyr:
• Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
• Et spennende og utviklende arbeidsfelt
• Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
• God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon
• Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
• Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
• Hvis noen viser til fortrinnsrett til stillingen, må det komme frem av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.
• Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
• Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Søknad sendes
Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit/Hustadvika kommune sine nettsider vil bli tatt i betraktning.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju.

 

Link til søknadsskjema: Søk her