Vedlikeholdssjef -Elnesvågen

Omya Hustadmarmor AS skal ansette en vedlikeholdssjef som skal lede fabrikkens vedlikeholdsteam med 3 avdelinger i tillegg til stabsfunksjoner, ca 45 ansatte. Stillingen som vedlikeholdssjef er svært sentral og viktig, og den som ansettes skal kunne aspirere til å ta over lederansvaret for fabrikken. 

 

Stillingen er lokalisert i Elnesvågen, sitter i lokal ledergruppe og rapporterer til Head of Operations Norway.

Arbeidsoppgaver

·       Lede arbeidet med vedlikehold av selskapets produksjonsmaskiner og -utstyr, bygninger og eiendom

·       Lede vedlikeholdsavdelingen og utvikle avdelingens medarbeidere

·       Utarbeide og følge opp budsjetter for vedlikeholdsavdelingen

·       Drive forbedringsprosesser av maskiner og utstyr

·       Holde seg daglig oppdatert om forhold i fabrikken

·       Igangsette prosjekter og følge opp tiltak innen eget ansvarsområde

·       Sørge for fremdrift og kvalitet i prosjekter

·       Sørge for at prosesser innen eget ansvarsområde drives sikkert for personell og utstyr

·       Følge opp og bidra til å gjennomføre selskapets forretningside, visjon, policies og virksomhetsplaner, herunder kvalitets-, sikkerhets- og miljøstandarder og mål

·       Bidra til korrekte styringsdata som bidrar til kvalitetsforbedringer, prosessforbedringer og effektivisering

Kvalifikasjoner

·       Mastergrad innen tekniske fag som maskin, automasjon eller elektro, og gjerne tilleggsutdannelse innen økonomi eller ledelse

·       Ledererfaring innen vedlikehold

·       Erfaring fra operativt vedlikehold, gjerne fra prosessindustri

·       God kunnskap om produksjonsutstyr og drift av dette

·       God kunnskap om standarder og normer innen vedlikehold

·       Det er en fordel med prosjekterfaring

·       Erfaren bruker av relevante dataverktøy

·       Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

·       Nysgjerrig, engasjert og interessert i å tilegne seg ny kunnskap

·       God til å kommunisere, involvere og motivere

·       Strukturert, ryddig, etterrettelig og vant til å dokumentere

·       God helhetsforståelse og godt overblikk

·       Sette mål og stå stødig i endringsprosesser

·       Proaktiv arbeidsform, ha et sterkt ønske om å oppnå resultater gjennom andre

·       Gode samarbeidsegenskaper på alle nivåer i en sammensatt organisasjon

Vi tilbyr

·       En meget sentral stilling som vil sitte i lokal ledergruppe

·       En spennende og utfordrende stilling i et meget solid selskap

·       Jobb i et internasjonalt konsern med gode karrieremuligheter

·       Gode personlige utviklingsmuligheter

·       Stor variasjon i arbeidsoppgaver

·       Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren

Omya er en ledende global produsent av industrimineraler, hovedsakelig fra kalsiumkarbonat, dolomitt og perlitt, og en verdensomspennende distributør av spesialkjemikalier. Konsernet leverer en rekke innovative produktløsninger som bidrar til økt konkurransedyktighet og produktivitet for sine kunder i flere bransjer, som bygg og anlegg, papir og kartong, polymerer, næringsmidler, kosmetikk og hudpleieprodukter, rengjøringsartikler til hjemmet og legemidler. Omya leverer også miljøløsninger rettet mot landbruks-, vann- og energimarkedene.

Omya ble grunnlagt i Sveits i 1884, og har nå en global tilstedeværelse med 9000 ansatte fordelt på mer enn 160 lokaliteter i over 50 land.

Omya arbeider for å implementere prinsippene for bærekraft på alle nivåer i virksomheten, og tilbyr verdiøkende produkter og tjenester basert på bærekraftige materialer for å oppfylle grunnleggende behov for nåværende og fremtidige generasjoner.

Omya Hustadmarmor AS består av tre produksjonssteder; Knarrevik på Sotra utenfor Bergen, Hammerfall i Sørfold kommune nord for Fauske og Elnesvågen ved Molde. Produksjonsstedet i Elnesvågen er den største produksjonsenheten innen Omya-konsernet.