Vernepleier i skole og SFO

Vi søker: inntil 95 % fast stilling, som vernepleier i skole og SFO. Vi søker en person som kan arbeide både i skolen, SFO og i ferietilbudet på SFO.

Arbeidsoppgaver
Din viktigste arbeidsoppgave er å legge til rette for en best mulig skolehverdag for våre elever, både faglig og sosialt. Dette skjer i samråd og samarbeid med lærere og annet personell ved skolen og SFO. Det daglige arbeidet er knyttet opp mot flere enkeltelever. I SFO vil du primært følge de samme elevene, men også ta del i de daglige aktivitetene og gjøremålene.

• Bygge gode relasjoner
• Undervisning og oppfølging av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning
• Planlegge gode læringsøkter hvor alle elever uansett forutsetninger kan føle seg inkludert
• Utarbeide individuelle opplæringsplaner
• Bidra inn i team med vernepleiere

Kvalifikasjoner
Vernepleier med kompetanse og god forståelse for arbeid med elever som har nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging i sin skoledag.

Personlige egenskaper:
• God til å samarbeide
• Jobber selvstendig og er fleksibel og løsningsorientert
• Utholdende og tålmodig
• Tydelig og varm
• Godt humør
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Den som blir tilsatt må legge fram godkjent politiattest for å arbeide i skolen.

Vi kan tilby:
• Et spennende og utviklende arbeidsfelt
• Et godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte
• God pensjonsordning
• Lønn- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Link til søknadsskjema: Søk her