Vi har et ledig fastlege vikariat med mulighet for fast ansettelse

Hustadvika kommune har en unik natur. Du rekker både høyfjell og storhavet på samme dag. Mellom morgen og kveld kan du fiske i sjøen, i elver og stille vann – padle en tur mellom holmer og skjær – i smult vann eller der storbåra bryter.  Du er 20 minutter fra Molde og 15 minutter fra Årø flyplass.

Vi har 12 fastlegehjemler, sjukeheimslege og 2 lis1.

Ledig fastlege vikariat i Hustadvika kommune, med mulighet for fast ansettelse.

Oppstart så raskt som mulig!

Legekontoret stillingen er ledig ved er sentralt plassert i Elnesvågen.

Litt om hva vi kan tilby

  • Et stabilt og hyggelig kollegium i de besatte hjemlene
  • Legekontorene driftes med personell ansatt av kommunen.
  • Du kan velge mellom fastlønn eller refusjonsavtale. Om du velger refusjonsavtale vil du beholde 25% av basis tilskuddet. Der er tilskudd ved fravær etter nattevakt, og ved deltakelse på nødvendige kurs.
  • System X brukes som journal system.

Om stillingen

  • Hustadvika kommune har bedret vilkårene for alle legene i kommunen og overtatt driften av kontorene. Dette for å få en lik driftsform, som gjør kommunen svært konkurranse dyktig på de økonomiske betingelsene. Driftsformen vil også gi bedre tid til å følge opp pasientene.
  • ALIS-avtale, skal ha veiledning  
  • Alle som ikke er spesialister, skal være i et spesialiseringsløp
  • Det hører med til stillingen å delta i legevakt ved Molde interkommunale legevakt
  • Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, er velkommen til å søke
  • Legen må ha norsk autorisasjon, og fullført LIS1 ved tidspunkt for oppstart.

 

Søknader vurderes fortløpende. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

 

Link til søknadsskjema: Søk her