Vi søker barne- og ungdomsarbeider i fast stilling

Vi søker: inntil 98 % fast stilling, som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO. Vi søker en person som kan arbeide både i skolen, SFO og i ferietilbudet på SFO.

Arbeidsoppgaver:
Din viktigste arbeidsoppgave er å legge til rette for en best mulig skolehverdag for våre elever, både faglig og sosialt. Dette skjer i samråd og samarbeid med lærere og annet personell ved skolen og SFO. Det daglige arbeidet er knyttet opp mot en enkeltelev. I SFO vil du primært følge samme elev, men også ta del i de daglige aktivitetene og gjøremålene.

Kvalifikasjoner:
– Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
– Kunne jobbe med alle aldersgrupper, og barn med ulike funksjonsevner
– Erfaring fra arbeid med elever med særskilte behov

Personlige egenskaper:
– Evne til å skape gode relasjoner i arbeidet med barn og voksne
– Delta i det pedagogiske arbeidet
– Skape et godt foreldresamarbeid
– Bidra til å skape faglig utvikling
– Gode samarbeidsevner
– Evne til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser
– Like nye utfordringer samt takle endringer i hverdagen
– Være en stabil og positiv arbeidstaker
– Helse som er forenelig med arbeidets art
– Kan ta imot veiledning
– Godt humør!

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Den som blir tilsatt må legge fram godkjent politiattest for å arbeide i skolen.

Vi kan tilby:
– Et spennende og utviklende arbeidsfelt
– Et godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte
– God pensjonsordning
– Lønn- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Link til søknadsskjema: Søk her