Vi søker ferievikarer innenfor Bo og habilitering!

Leter du etter en sommerjobb i Bo og habilitering?

Da har Hustadvika kommune, rette jobben for deg.

Du som søker må ha lyst til å jobbe med mennesker i alle livsfaser.
Den viktigste arbeidsoppgaven blir å bistå tjenestemottakere i det daglige og aktivt bidra til hverdagsmestring.
Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld, natt og helg,

Dersom du velger å jobbe hos oss, vil du få god opplæring!

Kommunens verdigrunnlag legger vekt på at ansatte er: imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Et spennende og utviklende arbeidsfelt
 • Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon

 • Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
 • Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
 • Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 • Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Tilbakemeldinger fra tidligere sommervikarer:

«Følte at jeg ble tatt imot med varme hender, noe som gjorde oppholde mitt enklere og gøyere»

«Syns selv at jeg ble godt tatt imot av alle ansatte»

«Fortsette med god tilstrekkelig opplæring og det gode arbeidsmiljøet. Fordelen på vår arbeidsplass er at man kan spørre fritt om det man lurer på til alle kollegaer!»

«Syns alt har vert perfekt»

«Føler selv jeg ble tatt svært godt imot av alle sammen, og setter stor pris på at jeg fikk beskjed om at det var bare å si ifra om jeg skulle trenge hjelp eller lurte på noe, i tillegg til at alle var svært behjelpelige om det skulle være noe. Gledet meg til hver dag jeg hadde vakt»

Bo og habiliteringstjenester

 • Eidem ligger på Eidem, i utkanten av Elnesvågen sentrum, et botilbud for personer med psykiske lidelser. De har 4 leiligheter, 1 korttidsplass og yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen bolig.
 • Holalia/Hestehovvegen 14 er botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne som ligger i Elnesvågen. De har 9 leiligheter og yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen bolig.
 • Hestehovvegen 38 er botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne den ligger i Elnesvågen. De har 4 leiligheter og yter i tillegg tjenester til innbyggere som eier egen bolig
 • Haukås er botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne som ligger i Elnesvågen. De har 10 leiligheter og yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen bolig
 • Knausvegen er botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne som ligger på Tornes, de har 4 leiligheter og yter i tillegg tjenester til innbyggere i egen bolig.
 • Mikalmarka er botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, den ligger på Eide og har 20 boliger.
 • Avlastningstjenesten for barn og unge har to lokasjoner på Eide. I avlastningen ytes det tjenester til barn og unge med ulike funksjonsvariasjoner.

Boligene er for mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser. Vårt mål er å legge forholdene til rette for brukerne, slik at de så langt det er mulig kan leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med

Link til søknadsskjema: Søk her