Vi søker ferievikarer ved institusjoner og omsorgssenter 2023

Leter du etter en sommerjobb i institusjon og omsorgssenter?

Da har Hustadvika kommune, rette jobben for deg.

Du som søker må ha lyst til å jobbe med mennesker i alle livsfaser.
Den viktigste arbeidsoppgaven blir å bistå tjenestemottakere i det daglige og aktivt bidra til hverdagsmestring.
Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld, natt og helg,

Dersom du velger å jobbe hos oss, vil du få god opplæring!

Kommunens verdigrunnlag legger vekt på at ansatte er:- imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull. 

Vi tilbyr:

· Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
· Et spennende og utviklende arbeidsfelt
· Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
· God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon

· Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
· Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
· Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
· Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Tilbakemeldinger fra tidligere sommervikarer:
«Følte at jeg ble tatt imot med varme hender, noe som gjorde oppholde mitt enklere og gøyere»

«Syns selv at jeg ble godt tatt imot av alle ansatte»

«Fortsette med god tilstrekkelig opplæring og det gode arbeidsmiljøet. Fordelen på vår arbeidsplass er at man kan spørre fritt om det man lurer på til alle kollegaer!»

«Syns alt har vært perfekt»

«Føler selv jeg ble tatt svært godt imot av alle sammen, og setter stor pris på at jeg fikk beskjed om at det var bare å si ifra om jeg skulle trenge hjelp eller lurte på noe, i tillegg til at alle var svært behjelpelige om det skulle være noe. Gledet meg til hver dag jeg hadde vakt»

Omsorgssenter og institusjoner:

 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter ligger sentralt til i Elnesvågen, de har 41 plasser fordelt på 4 avdelinger. – Skogstuå og Fjellstuå har til sammen 22 langtidsplasser – Fjordstuå er korttidsavdeling med 11 plasser og av de en øyeblikkelig hjelp seng – Havstuå har 8 rehabiliteringsplasser
 • Bøtunet omsorgssenter er i Elnesvågen, det er spesielt tilrettelagt for personer med demens.
  På Bøtunet omsorgssenter er det: 16 rom fordelt to avdelinger. Begge avdelingene har stue og kjøkkenkrok
 • Eide sykehjem ligger på Eide, der er det tre avdelinger
  · Furutoppen, avdeling Vest har 9 (10) plasser fordelt på langtidsplasser og avlastningsplasser
  · Furutoppen, avdeling Øst har 13 (14) langtidsplasser
  · Slettatunet, post 2 er en demensavdeling med 7 langtidsplasser
 • Lundhaugen er et omsorgssenter med heldøgns bemanning, det ligger i Bud, der er det 17 leiligheter og 6 rom.
 • Auretunet omsorgssenter ligger sentralt til i Aureosen oppe på en høyde med fantastisk utsikt. Der er det leiligheter/rom til 11 beboere.

· Våre institusjoner og omsorgssenter har god fagkompetanse med sykepleiere, helsefagarbeidere, sykehjemmene har egen tilsynslege.

· De har fokus på hverdagsmestring, brukere skal utføre det de klarer selv, med veiledning av personalet og hjelp når det trengs.

· De har fokus på trivsel – «brukerne skal leve hele livet»

Link til søknadsskjema: Søk her