Vi søker ny leder ved sykehjemmet i Elnesvågen, er det deg vi ser etter?

Hustadvika kommune har vedtatt en spennende og fremtidsrettet helse- og velferdsplan. Vårt overordnede mål er at barn, unge, voksne og eldre skal ha et godt liv i vår kommune.
Er du imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull person, og som ønsker å bidra til at vi når vårt mål?  Da kan du søke lederstilling ved vårt sykehjem i Elnesvågen som er Hustadvika sitt kommunesentrum.

Sykehjemmet ligger flott til med utsikt over fjord og fjell. Det har 41 institusjonsrom, og vi tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold, KAD og rehabiliteringsopphold. Sykehjemmet har mange dyktige medarbeidere som sykepleiere, fagarbeidere og lege. I tillegg er det et aktivitetstilbud for hjemmeboende (Solstua) i underetasjen som enhetsleder har ansvar for.

Vi søker deg som er strukturert, samarbeidsorientert og nytenkende.

Arbeidsoppgaver:

 • daglig ledelse og drift
 • sørge for kvalitet i tjenestene i henhold til lover og forskrifter
 • personalledelse
 • representere sykehjemmet på vegne av kommunen overfor innbyggere som mottar tjenester, deres pårørende og øvrige samarbeidspartnere
 • økonomistyring i henhold til vedtatt budsjett
 • tett samarbeid med andre enhetsledere i samme rammeområde med fokus på kvalitet, sambruk og rasjonell bruk av ressurser

Kvalifikasjoner:

 • helsefaglig bachelorgrad
 • erfaring i fra relevant virksomhet, ledererfaring og fortrinnsvis lederutdanning eller ønske om å bli leder
 • interesse for virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling
 • forståelse og interesse for ledelse og kvalitet
 • engasjement i arbeidet for å fremme en god omsorg for eldre og syke
 • gode samarbeidsevner og en positiv framtreden
 • kreativ i arbeidet for å finne gode løsninger
 • kunnskap om lov- og avtaleverk for tjenesteområdet
 • IKT- kunnskaper

Som personlige egenskaper ønsker vi at du:

 • kan arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag, som er å være imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull
 • liker utfordringer og varierte arbeidsoppdrag
 • er analytisk, strukturert, resultatorientert og gevinstorientert
 • er selvgående, har god arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • kommuniserer godt, involverer medarbeidere og evner å utøve tydelig lederskap
 • har gode relasjonelle ferdigheter, er støttende, motiverende, veileder og ser utviklingsmuligheter hos dine medarbeidere
 • evner å utfordre, og tåler selv å bli utfordret

Hustadvika kommune søker mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk eller nasjonal bakgrunn. Personlig egenskaper vil blir vektlagt.

Vi kan tilby:

 • en arbeidsplass med engasjerte og positive medarbeidere
 • muligheter for å bidra til nyskaping i kommunen vår
 • ledernettverk og lederutvikling sammen med øvrige enhetsledere i Helse og velferd og i kommunen for øvrig
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsavtale

Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside.
Attester og vitnemål må medbringes til et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden.

Vi praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentligheten må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Link til søknadsskjema: Send søknad