Vi søker sykepleier i 100% fast stilling!

Vi har ledig fast 100 % stilling som sykepleier fra 01.11.2022

Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og helg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.
Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.
Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til pasientens hverdagsmestring
 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
 • Bidra til tverrfaglig planlegging av pasientforløp
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk oppfølging
 • Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kolleger og studenter
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten
 • Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Utøve direkte sykepleie til pasientene
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Bruk av velferdsteknologi
 • Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Oppfordrer og de med annen relevant høgskoleutdanning til å søke
 • Videreutdanning innen fagområdet vil være en fordel, og vil avlønnes etter tariff.
 • Gode kunnskaper til IKT og dokumentasjon, erfaring med Gerica er en fordel
 • Erfaring og interesse for arbeidsområdet
 • Har helse til å fylle stillingen
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som

 • vil arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag
 • er ansvarsbevisst
 • jobber selvstendig og målrettet
 • har god observasjonsevne
 • tar initiativ til utviklingsarbeid
 • ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
 • er en god rollemodell
 • evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren
 • liker utfordringer, og kan tåle et høyt tempo og varierte arbeidsoppdrag
 • evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner
 • tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har godt humør og ei positiv innstilling
 • er en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • tar ansvar for å utvikle deg faglig

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Et spennende og utviklende arbeidsfelt
 • Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon

 • Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
  Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
 • Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Hvis noen påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må det fremkomme av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 • Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Søknad sendes
Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit vil bli tatt i betraktning.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju.

 

Link til søknadsskjema: Søk her