Vi søker vernepleier i 100% fast stilling!

Bo- og habilitering, Haukås har ledig fast 100% stilling som vernepleier fra d.d.

Stillingen innebærer arbeid i turnus med utvidet arbeidstid som er godkjent etter AML 10.12. – (4). Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og turnusendring kan forekomme.

Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Kunnskap, trygghet, tålmodighet og samarbeidsevner er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
 • Bistå tjenestemottakerne i det daglige og yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak.
 • Ansvar som primærkontakt kan tilkomme stillingen
 • Utarbeide-, følge opp- og evaluere mål, tiltaksplaner og øvrige planer
 • Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Oppfølging og arbeid etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt)
 • Samarbeide tett med øvrige tjenesteytere på arbeidsplassen og med andre tjenester innen kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk oppfølging
 • Delta på fagmøter og personalmøter
 • Samarbeid med tjenestemottakerne, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og leder i forbedring av tjenesten
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Bruk av velferdsteknologi
 • Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier
 • Kompetanse om forebygging og utfordrende atferd, gjerne med erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Ønskelig med erfaring med- og interesse for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon). Eks. MEMOplanner.
 • Kunnskap og erfaring med teamarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)
 • Sertifikat klasse B, manuelt gir

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som

 • er ansvarsbevisst
 • jobber selvstendig og målrettet
 • har god observasjonsevne
 • evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren
 • liker utfordringer, og kan tåle et høyt tempo og varierte arbeidsoppdrag
 • evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner
 • tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har godt humør og ei positiv innstilling
 • liker å jobbe turnus
 • er en god lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • tar ansvar for å utvikle deg faglig

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Kreative og engasjerte kolleger
 • Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og utviklende arbeidsfelt
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon

 • Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
  Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
 • Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Hvis noen viser til fortrinnsrett til stillingen, må det komme frem av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.
 • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 • Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Søknad sendes
Elektronisk søknadsskjema finner du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit vil bli tatt i betraktning.
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju.

Link til søknadsskjema: Søk her