Vil du bli vår neste kommunepsykolog? Søk da vel!

Helse og mestring leverer tjenester innen psykisk helse og rus til innbyggerne i Hustadvika kommune. Stillingen er 100 % fast og vil være organisert under enheten Helse og Mestring. Kommunepsykologen vil være en del av lavterskeltilbudet i kommunen, sammen med rask psykisk helsehjelp, ungdomstilbudet, ambulerende team og Gnisten dagtilbud.   

Vi har ledig 100% fast stilling som kommunpsykolog, med tiltredelse snarest.

Hovedoppgaver
Psykologen i Hustadvika kommune skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet for barn og unge. Hovedfokuset vil være å arbeide med helsefremmende innsats rettet mot barn og unge i kommunen, så vel som å bidra med vurdering og behandling av barn og unge som står i fare for å utvikle eller har utviklet psykiske vansker. Psykologen bidrar i overordnet systemarbeid for kommunens virksomhets- og tjenesteutvikling og vil være tilgjengelig for ledere og ansatte for veiledning og faglig støtte.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper, bl.a. samarbeidsevne og fleksibilitet.
 • Gode egenskaper til å bruke/ta i bruk data/IT som arbeidsverktøy.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Lyst, evne og vilje til å være med å videreutvikle Hustadvika kommune som organisasjon.
 • Førerkort klasse B

Vi ønsker at du

 • Har god erfaring med målrettede forebyggende tiltak og gode resultater i det kliniske arbeidet.
 • Har evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Har gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • Er løsningsorientert.
 • Kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Muligheter for tilrettelegging av spesialistutdanning i kommunen, herunder veiledning hos ekstern psykologspesialist.
 • Et aktivt og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, hvor en kan være med å forme tjenestetilbudet og egen stilling.
 • God oppfølging og opplæring
 • Lønn etter avtale. Tilsetning i samsvar med lov og avtaleverk.

Annet
Før tiltredelse må politiattest av ny dato legges fram om det ikke foreligger fra tidligere (skal ikke legges ved søknaden).

Søker må disponere bil.

Søknad
Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta imot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse tas med dersom du blir kalt inn til intervju eller leveres eller sendes til Hustadvika kommune v/lønn og personal.

Link til søknadsskjema: Søk her