Site logo

Arkiver: Stillingsannonser

Stillingsannonser

sep 28
Vi søker tilkallingsvikarer

Vi søker etter tilkallingsvikarer til vår flotte barnehage. Vi ser etter deg som er genuint interessert i barn. Du er selvstendig, ansvarsbevisst og pliktoppfyllende. Du kan samarbeide godt med andre, og du snakker og forstår godt norsk.

sep 27
Tilkallingsvikarer skole

Grunnskolen i Hustadvika kommune har behov for tilkallingsvikarer som både lærere og assistenter for skoleåret 2023/2024.Det vil også være behov for tilkallingsvikarer i SFO og på leksehjelp. For lærervikarer gjelder formalkompetanse iht. kompetanseforskrift.For assistentstillinger ønskes fortrinnsvis utdanning retta mot barn og unge (barn- og ungdomsarbeiderfaget). Foruten faglige kvalifikasjoner vil det legges vekt på tidligere erfaring […]

sep 26
Vernepleier/miljøterapeut i 100% fast stilling

100% fast stilling som vernepleier/miljøterapeut, ved Bo og habilitering Mikalmarka i fra snarest Stillingen innebærer todelt turnus med dag/kveld og med langvakter på inntil 14 timer, arbeid hver 3.helg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning, og noen langvakter. Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt […]

sep 25
Vi søker helsefagarbeider/assistent i 81% vikariat

Vi har ledig vikariat som helsefagarbeider/assistent i 81%stilling fra d.d. til 01.10.2024. Hestehovveien bofelleskap er en samlokalisert bolig der det bor personer med utviklingshemming, som trenger hjelp til daglige gjøremål.Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg. Vi bruker journalsystemet Gerica, personalsystemet Visma med Min vakt. Fra og med 4.november går vi over til nytt fagsystem, Helseplattformen. […]

sep 24
Vil du være pedagogen som bidrar i laget rundt barnet?

Vi har nå ledig stilling som: Spesialpedagog for førskolebarn i 100 % fast stilling, fra medio desember 2023. Om stillingenVi søker en medarbeider som vektlegger styrkene som bor i hvert enkelt barn som sikrer inkludering og samarbeid slik at alle barn lykkes i læringsløpet.Som vår nye spesialpedagog, vil du ha tilhørighet ved spes.ped avdeling ved Hustadvika opplæringssenter […]

sep 24
Barnehagelærer (fast stilling)

Vi søker Barnehagelærer til Mobarn-teamet vårt på Mobarn Sylte og Malme Barnehage som: Engasjert God på relasjoner Er opptatt av et godt samarbeid vil gi av seg selv, kommer med ideer, som evner å lytte til andre, deler erfaringer og styrke felles ambisjoner! vil være med å påvirke, utvikle, deg som setter barnet i fokus, […]

sep 21
Kommunejordmor

Hustadvika kommune har i fra 13.11.23 ledig stilling som: Kommunejordmor 100 % stilling (70 % fast og 30 % midlertidig) Stillingen er organisert sammen med helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Familiens Hus. Familiens Hus inneholder helsestasjons- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, barneverntjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste og tiltak for funksjonshemmede. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende […]

sep 20
Sykepleier eller vernepleier søkes til svært spennende stilling

Nå er du heldig! Vi har nemlig ledig stilling som sykepleier eller vernepleier i en av ordningene våre i Hustadvika kommune. Nå søker vi deg som er pålitelig, positiv, engasjert og arbeidssom – som ønsker å utvikle deg faglig, få mer ansvar og en spennende hverdag!Fordi; vi er nå på jakt etter deg med helsefaglig […]

sep 19
Ønsker du at arbeidshverdagen din skal innebære å gjøre noens hverdag så god som mulig? Da har vi jobben for deg!

Vi i Medvind Assistanse jobber nå med å sette samme et team med BPA-assistenter, som sammen skal jobbe for å gi tjenestemottaker en meningsfylt hverdag på hens premisser. Arbeidsstedet vil være på Hustad, primært i tjenestemottakers hjem. BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistent. Brukerstyrt personlig assistent er et likestillingsverktøy for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner. Det […]

sep 14
Er du sykepleier, vernepleier eller annet helsepersonell på jakt etter nye utfordringer? Da børe du lese videre!

Vi i Medvind assistanse ønsker å komme i kontakt med deg som enten er sykepleier, vernepleier eller annet helsepersonell – og som ønsker nye, spennende utfordringer! I Hustadvika kommunen jobber vi nå med å bygge opp et team med BPA – assistenter som har fagkompetanse. Så, hva betyr det egentlig å jobbe som BPA? Brukerstyrt […]