77,5 % fast stilling som vernepleier/miljøterapeut ved Bo og habilitering Mikalmarka

77,5 % fast stilling ved Bo og habilitering Mikalmarka

Vi har ledig 77,5 % fast stilling som vernepleier/miljøterapeut hos oss, med tiltredelse 01.02.23.

Stillingen innebærer pr.d.d. todelt turnus med kveld og med langvakter på inntil 12,5 timer hver tredje helg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning, og noen langvakter.

Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull

Arbeidsoppgaver:
• Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til tjenestemottakerens hverdagsmestring
• Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
• Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
• Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
• Samhandling med spesialisthelsetjenesten
• Medisinsk oppfølging (hvis vernepleier eller sykepleier)
• Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
• Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
• Bruk av velferdsteknologi
• Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:
• Autorisert vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning.
• Videreutdanning innen fagområdet vil være en fordel, og vil avlønnes etter tariff
• Kompetanse om forebygging og utfordrende atferd, gjerne med erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
• Erfaring og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming
• Har helse til å fylle stillingen
• Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)
• Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som
• vil arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag
• er ansvarsbevisst
• har god observasjonsevne
• ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
• evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren
• er en god rollemodell
• tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
• er fleksibel og løsningsorientert
• har godt humør og ei positiv innstilling
• er en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:
• Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
• Et spennende og utviklende arbeidsfelt
• Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
• God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon
• Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
• Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens § 25, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
• Hvis noen påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må det fremkomme av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.
• Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
• Hustadvika kommune har full barnehagedekning

Søknad sendes
Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit vil bli tatt i betraktning.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju.

 

Link til søknadsskjema: Søk her