ASSISTENT/BARNE-OG UNGDOMSARBEIDER I 100% VIKARIAT

Vi ønsker ansatte som bidrar og gir av seg selv, som evner å lytte til andre, dele erfaringer og styrke felles ambisjoner! Vi søker deg som vil være med å påvirke, utvikle og være med på å forme fremtidens barnehage, deg som setter barnet i fokus, og vil være med å skape gode og innholdsrike hverdager for barna

Vi søker deg som kan tiltre raskt i stillingen og som oppfyller følgende kompetansekrav:

• Gode allmennkunnskaper.

• Interesse og fortrinnsvis praksis fra arbeid med barn.

• Samarbeidsevne og fleksibilitet.

• Personlig egnethet.

  • God kommunikasjonsevne.

Søkere må vise plettfri politiattest før ansettelse. For søkere som ikke har norsk som morsmål, må bestått norskprøve muntlig og skriftlig legges frem før tilsettelse (nye krav fra 01.08.18). Dokumentasjon vedlegges søknad.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med styrer, Camilla Sunde Ørjavik , tlf. 975 73 893.

Søknad og CV sendes dalelia@mobarn.no

Tiltredelse: 1.januar eller etter avtale

Søknadsfrist: snarest

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Mer informasjon om barnehagen finner du på www.dalelia.mobarn.no