Ferievikarer (langvakter) sommeren 2024

Ferievikarer i hjemmetjenesten, personlig assistent/ BPA – sommeren 2024
Vi har behov for ferievikarer i hjemmetjenesten som personlig assistent/ BPA i privat bolig, i hovedferien som avvikles i perioden 24.06.24 – 18.08.24. Arbeidstiden kan være dagtid, helg, nattevakt og døgn. Presiser gjerne i søknaden om hvilken arbeidstid du ønsker. Søkere som har personlig egnethet og som kan arbeide mest mulig av ferieperioden vil bli prioritert.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker personer med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, helsefagarbeidere og studenter/elever innen fagfeltet som ferievikarer, men andre med interesse for fagområdet kan gjerne også søke. Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel, men ikke et krav.

Politiattest
Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Link til søknadsskjema: Søk her