Linjerydder søkes

Hensikten med jobben er å sikre kraftforsyningen ved å fjerne undervegetasjon og trær som kan falle på linjene.

Hovedverktøyet i denne jobben er motorsag, teleskopsag, vinsjer og vi jobber vanligvis systematisk gjennom kundens linjenett for å rydde deres trasè. Vi jobber i lag på 2-4 mann, der èn erfaren alltid er sikkerhetsansvarlig.

For å fungere i denne jobben er det viktig å være tøff. En må jobbe i all slags vær ute til alle årstider. En må også kunne opptre selvstendig og være bevisst sikkerhet, da det er mange farer. Jobben gir derimot god trening god helse.