Nordic Halibut søker driftstekniker | Sjø

Kveiteoppdrett på Nordmøre

Nordic Halibut har banet vei for etableringen av en ny, verdiskapende næring på Nordmøre gjennom utviklingen av kveite som oppdrettsart. Kveiten, med sine unike egenskaper, har vist seg å være særdeles velegnet for produksjon av bærekraftig mat — det er derfor vi så stolt kaller den for bærekraftig supermat.

Vårt engasjement for kvalitet, bærekraft og fiskevelferd utgjør kjernen av vår virksomhet. Nordmøre, med sine naturlige forutsetninger og et lokalsamfunn dypt forankret i tradisjoner innen fiske, havbruk, landbruk og videreforedling, utgjør det ideelle miljøet for kveiteoppdrett.

Vi ønsker å styrke vår avdeling på sjø og søker etter Driftstekniker

Til vår avdeling for produksjon av matfisk av kveite i Hustadvika eller Gjemnes kommune søker vi en motivert og engasjert driftstekniker.

Arbeidsoppgaver:

 • Røkting av kveite
 • Vedlikehold og ettersyn av anlegg og utstyr
 • Videreutvikling av anlegg og utstyr
 • Oppfølging og ivaretakelse av HMS og internkontrollrutiner
 • Rapportering

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Fagbrev eller erfaring fra oppdrett, eventuelt teknisk, mekanisk eller elektrofaglig bakgrunn er ønskelig
 • Interesse for oppdrett
 • Praktisk og teknisk anlagt
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Gjennomføringsevne

Du må kunne identifisere deg med verdiene våre: Kvalitet, respekt, effektivitet og åpenhet.

Produksjon av kveite er en meget spennende, men også krevende jobb.

For den rette i stillingen kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Pensjonsordning
 • Muligheter for skiftordning
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter i et ungt og innovativt miljø

Lokal tilhørighet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger kontakt ta kontakt med oss på telefon eller les mer om oss på våre nettsider.

Søknadsfrist: Løpende