Operatør for gjenvinningsstasjon søkes

Arbeidet består i å motta avfall, veilede kunder, håndtere betaling og holde orden på stasjonene.

Stillingene inngår i et team som skal drive fem stasjoner i Årødalen, Aukra, Varhol, Batnfjordsøra og Eidsvåg. Arbeidssted kan derfor variere mellom de fem stasjonene.

Stillingen går inn i vaktordning. Arbeidstiden reguleres av åpningstiden på stasjonene. Det må påregnes noen kveldsvakter og lørdagsvakter.

Søker må være serviceinnstilt og komfortabel med å jobbe selvstendig. Erfaring med kundebehandling er en fordel.

Den som søker må ha truckførerbevis. Maskinførerbevis M4 og fagbrev i gjenvinningsfaget er ønskelig, men ikke påkrevd.

Personlige egenskaper

  • Evne til samarbeid. Vilje og evne til omstilling, egenlæring og interesse for videreutvikling.
  • Evne til å tenke helhetlig, kunne prioritere, velge bort og holde fokus.
  • Ansvarsfølelse til det samfunnsoppdraget man som ansatt i en renovasjonsbedrift har fått tillit til å utøve.

Som medarbeider i RIR kommer du inn i en bransje i stor utvikling med betydelig offentlig interesse. Bedriften har en sterk miljøprofil. Som medarbeider i RIR må du derfor påregne at arbeidsoppgaver kan endres over tid. RIR er sertifisert etter ISO 9001 som blant annet innebærer;

  • at RIR beviser sin evne til å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder, lover og forskrifter, og andre parter
  • har som siktemål å bedre kundetilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring.

og 14001 som blant annet innebærer

  • en standard som angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Dette er internasjonale standarder for kvalitet og miljø som er med på å sette rammer for stillingen.