Spennende og utviklende fast stilling 43% dagtid, med særdeles gode lønnsvilkår

I denne stillingen medfølger et lønnstillegg på kr. 100.000 per år justert etter stillingsstørrelse.

Stillingen innebærer arbeid i turnus, pr tiden på dag og tredje hver helg. Det er i et privat hjem. Søkere vurderes fortløpende.

Hovedoppgaven er å gi nødvendig helsehjelp, aktivisere og kommunisere med 100 % pleietrengende ungdom med langtkommet svært alvorlig progredierende nevrologisk sykdom. Det er tett samarbeid mellom foreldre og annet helsepersonell. Viktigheten av et ønske om å gjøre en forskjell i hverdagen til tjenestemottaker, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli sterkt vektlagt. Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til pasientens hverdagsmestring
 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
 • Dele ut medikamenter etter fullmakt
 • Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eventuelt eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten
 • Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Bruk av velferdsteknologi
 • Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:

 • Gjerne utdannelse som sykepleier/ helsefagarbeider, men det er også viktig med interesse for og ønske om å jobbe innen pleie og omsorg
 • Videreutdanning innen fagområdet kan være en fordel, og vil avlønnes etter tariff. Å ha erfaring med Alternativ kommunikasjon som feks rolltalk og tegn til tale er en stor fordel da ungdommen mangler forståelig språk, men er avhengig av å bli forstått
 • Kan medikamenthåndtering
 • Gode kunnskaper til IKT og dokumentasjon, erfaring med Gerica er en fordel
 • Erfaring og interesse for arbeidsområdet
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)

Personlige egenskaper: Vi ser etter deg som

 • vil arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag
 • er ansvarsbevisst
 • jobber selvstendig og målrettet
 • har god observasjonsevne
 • tar initiativ til utviklingsarbeid
 • ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
 • evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakeren
 • er en god rollemodell
 • liker utfordringer, og kan tåle et høyt tempo og varierte arbeidsoppdrag
 • evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner
 • tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har godt humør og ei positiv innstilling
 • er en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • tar ansvar for å utvikle deg faglig

Søker må ha en positiv innstilling til å bli veiledet av foreldre.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur og dette kan medføre endret turnusordning.

Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Et spennende og utviklende arbeidsfelt
 • Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale

Vi ser frem til å motta din søknad!

Link til søknadsskjema: Send søknad