Vi søker ferievikarer for sommeren 2024!

Ferievikarer i hjemmetjenesten – sommeren 2024
Vi har behov for ferievikarer i hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og praktisk bistand) i hovedferien som avvikles i perioden 24.06.24 – 18.08.24. Søkere som kan arbeide mest mulig av ferieperioden vil bli prioritert. Arbeidstiden kan er dagtid, kveld, helg og nattevakt. Presiser gjerne i søknaden om du ønsker hjemmesykepleie eller praktisk bistand.

Arbeidsoppgaver:

  • Hjemmesykepleie: personlig pleie, ernæriing, forflytning og medikamenthåndtering
  • Praktisk bistand: Vask i hjemmet og handling.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker personer med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, helsefagarbeidere og studenter/elever innen fagfeltet som ferievikarer, men anbefaler andre med interesse for fagområdet til å søke. Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel, men ikke et krav.

Politiattest
Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

 

Link til søknadsskjema: Søk her