Kokk med fagbrev

Ønsker du å være kokk i et prosjekt med en varighet på ca. 2 år, og mulig lengre?

Heidem AS (Livsgnist Drift) skal levere full forpleining på et anleggsområde på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Nærmere informasjon om hvor får du om du tar kontakt med oss. Vi ønsker deg med på laget!

Om stillingene

Vi har to ledige prosjektstillinger på 100 % som kokk med en arbeidsuke på 37,5 timer. Du vil jobbe dagtid fra kl. 08:00 til 16:00 og arbeide hver tredje helg innenfor samme tidspunkt. Helsårsturnus vil foreligge ved ansettelse.

Du må være villig til å jobbe på bevegelige helligdager dersom hovedentreprenør mener det er nødvendig med tanke på driften (kompenseres med helligdagstillegg).

Arbeidsoppgaver

 • Du vil i samarbeid med kjøkkensjef som er ernæringskokk og forpleiningsassistenter forberede og tilberede frokost, lunsj, middag og kveldsmat.

 • Samarbeide med kjøkkensjef om å komponere ukesmenyer og møtematmenyer.

 • Være stedfortreder ved kjøkkensjefs fravær.

 • Ha oversikt over tilgjengelig tørrmat, matvarer og drikke og bestille med grossist etter delegasjon fra kjøkkensjef og i henhold til budsjett.

Vi ser etter

 • Du som har fagbrev som kokk.

 • Du som snakker og skriver norsk på minimum nivå B2.

 • Du som er glad i å lage mat og som velvillig vil lære vekk dine kunstner til våre forpleiningsassistenter.

 • Du som har helse til å fylle stillingen.

 • Du som aktivt bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 • Du som har godt humør og liker å ta i et tak.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn og lønnsbetingelser.

 • Fri bruk av videolege med 15 minutters konsultasjoner via Eyrs mobilapp eller webapplikasjon. Gjelder for den ansatte og ansattes medlemer i husstanden. Det er ingen begrensning for hvor mange konsultasjon en bruker kan gjennomføre. Tjenesten er tilgjengelig fra kl 08:00 til kl 22:00 mandag til fredag, og fra kl 10:00 til 22:00 i helger og på helligdager. Eyr tilstreber en svartid for drop-in konsultasjoner på mindre enn 15 minutter, men under perioder med høy etterspørsel kan dette avvike.

 • Videopsykolog som inkluderer 8-10 videokonsultasjoner per år for alle ansatte og ansattes medlemmer av husstanden. Med mulighet for flere konsultasjoner basert på psykologens vurderinger av behandlingsbehov og progresjon. Tjenesten gir lett tilgjengelig psykologhjelp ved milde eller moderate symptomer på mentale helseplager. Inntil 8-10 x 45 min konsultasjoner (+ 15 min til journalføring) per behandlingsforløp. Tjenesten er tilgjengelig fra kl 08:00-20:00 mandag til fredag. Eyr tilstreber å ha ledige tider for bestilling hver dag i åpningstiden. Det skal alltid være mulig å finne ledige tider innen 10 dager.

 • Parterapi på video i Eyr. Personlig veiledning for alle ansatte og deres partner fra en parterapeut på video. Inkluderer 5 videokonsultasjoner á 45 min, per 12 måneders periode for par der en av partene er kunde av Avonova Assist eller Avonova helseforsikring. Tjenesten fordrer at paret sitter sammen, på samme videoenhet.

 • Tilgang på krisetelefon via Avonova Helse. Akutt krisehåndtering innebærer rask telefonisk kontakt, og telefonisk rådgivning og planlegging av videre bistand. Telefonen er bemannet 24/7 med helsepersonell med spesialkompetanse innen kriser.

 • Assist Helsecoach. Tilgang til appen Entirebody med mål om å inspirere og motivere til bedre valg i hverdagen, og bidra til å øke kunnskap rundt kosthold og trening. I appen finner du tips, informasjon og inspirasjon, loffgøringsverktøy, oppskrifter og treningsprogrammer.

 • Yrkesskadeforsikring og tannforsikring.

 • Godt arbeidsmiljø med fokus på trivselstiltak og sosiale arrangementer.

 • En daglig leder som er tilgjengelig og til stede hver dag. Daglig leder er alltid tilgjengelig for å støtte og veilede våre ansatte.

 • Ledelse som har høyt fokus på godt arbeidsmiljø og HMS. Ledelsen får bistand til dette arbeidet via bedriftshelsetjenesten Avonova Assist.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vennligst send oss en kortfattet søknad sammen med din CV. Det er ønskelig at du oppgir to referanser i din CV.

Kopi av fagbrev, vitnemål og alle relevante kursbevis tas med til et eventuelt intervju.