Vikar for renholder

Vi søker etter renholder som kan vikariere for renholder i uke 48 og49og senere ved renholders fravær. Arbeidstid fra kl 17.00-20.00 .